Hörlurar på call center kan ge hörselskador

De allt fler som jobbar på call center i Sverige kan drabbas av hörselskador. Och det är hörlurarna som är boven i dramat. Det visar flera brittiska studier, som presenteras inom kort. Och nu ska TCO undersöka vilka hörlurar som är skadliga.

Antalet anställda på call center i Sverige har femdubblats sedan år 2000. Och det är vanligt att personalen sitter med hörlurar dagarna i ända. Och enligt flera studier som snart presenteras på en konferens i Skottland så är risken hög att drabbas av så kallad akustisk chock.

Dåliga hörlurar kan ge tinnitus
Hörselskador och skador på nervsystemet som orsakas av att ett plötsligt skarpt ljud; ett pip eller något annat oväntat ljud. Och det kan leda till tinnitus.

Och de här plötsliga skarpa ljuden beror till stor del på hörlurar av dålig kvalitet.

Här i Sverige känner man till riskerna med plötsliga ljud men det är oklart hur bra kvaliteten är på hörlurarna för de cirka 100 000 personer som jobbar på svenska call center.

Fackförbund ska ta fram topplista på bra lurar
Därför jobbar nu den fackliga centralorganisationen TCO med att ta fram en kravspecifikation och en märkning av hörlurarna så att det tydligt framgår hur bra dom är på att dämpa plötsliga ljud.

Men det är inte bara de plötsliga ljuden som är en fara för personalen på call center. Forskning, som visserligen ännu bara är gjorda på djur, visar också en större risk för skador om man använder hörlurar med bara en lur istället för två eftersom man då rubbar det naturliga samspelet mellan hörselnerverna.

Bullrig kontorsmiljö också en hörselfara
Och som om det inte var nog med det är dessutom den bullriga miljön på call center en hälsofara, enligt Stig Arlinger, professor i teknisk audiologi vid hälsouniversitetet i Linköping.

– Man ska vara medveten om att inte i onödan vrida upp volymen för att överrösta en dålig oimgivningsmiljö. Och man ska se till att ta pauser så man får öronvila, säger hörselforskaren Stig Arlinger, som arbetar med TCO för att ta fram bättre hörlurar.

Anna Rockberg-Tjernberg
anna.rockberg-tjernberg@sr.se