Konstgjorda öar hotar marin miljö

I flera länder i Persiska Viken pågår just nu en stor byggboom. Bland annat skapar man med jättelika mudderverk hundratals konstgjorda öar utanför kusten vilket hotar de ömtåliga ekosystemen och korallreven i detta världens varmaste hav.

Havet utanför det lilla emiratet Dubai i Persiska Viken är sedan ett par år tillbaka grumligt och smutsigt. Förklaringen är de enorma mudderverk som dag och natt pumpar upp sand och sten från botten för att bygga hundratals konstgjorda öar. Här vill Dubai skapa ett turistcentrum för rika från hela världen med tusentals lyxvillor.

Hotet mot korallreven och ekosystemen ligger i att enoma mängder finkornigt sediment, så kallad silt, virvlar upp och blockerar solljuset från att nå ner till korallerna. Ibrahim Al Zu’bi är chef för miljö- och forskningsavdelningen på Emirates Diving Association, en ickestatlig sammanslutning av dykföreningar. Han är mycket oroad över utvecklingen.

– Det skrämmer mig, det är som en trend nu över hela gulfen. Dränering, landåtervinning, allt. Det är en trend, säger Ibrahim Al Zu’bi.  

Utvecklingen känns igen från annat håll

Michael Tedengren, docent i systemekologi vid Stockholms Universitet, menar att med tanke på omfattningen av de stora projekten i Persiska Viken så kan det få mycket allvarliga följder för korallerev och marint liv.

– Den här storskaliga belastningen med så här mycket sand, sediment och silt, uppslammade partiklar, det omöjliggör existensen av ett fungerande korallrev. Vi har sett det här i delar av Sydkinesiska sjön, där ganska stora korallrevsarealer har försvunnit för att aldrig komma tillbaka.

Robert Peszkowski, Marcus Hansson