Snabb utrotning av arter

De pågående klimatförändringarna leder till att djur och växt-arter utrotas i en snabbare takt än forskarna väntat sig. Särskilt drabbas djur som är beroende av kyla, till exempel har sjuttio bergslevande grodarter försvunnit på grund av klimatförändringarna, enligt en sammanställning av nästan 900 studier.

Många arter som behöver kyla försöker anpassa sig så gott det går genom att flytta, eller genom att blomma eller lägga ägg tidigare på året. Men forskarna räknar med att upp till 200 köldberoende djurarter, till exempel isbjörnar och kejsarpingviner, har stora problem med att överleva.

Källa: Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics