Varför kommer så många Nobelpristagare från USA?

I år är samtliga Nobelpristagare i fysik, kemi och medicin verksamma i USA. Att just USA är så dominerande i Nobelprissammanhang är knappast en nyhet, men varför är det så? Finns det någonting i de amerikanska universitets- och forskningsmiljöerna som stimulerar till forskning i Nobelprisklass, och kan vi i Sverige lära oss från storebror i väst.

Vi hör bland annat Louise Skinnari, en ung svensk student som just nu arbetar på samma lab som nyblivne fysikpristagaren George Smoot, och vi hör också biokemisten Karl-Magnus Larsson som ingår i kemipristagaren Roger Kornberg forskargrupp. Hur tycker de att den svenska och den amerikanska forskningsmiljön skiljer sig?

Henrik Berggren, historiker och ledarskribent på DN ger en historisk bakgrund till varför USA varit en sådan framgångsrik forskarnation under efterkrigstiden, och Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson funderar på vad vi i Sverige skulle kunna lära oss från de amerikanska universiteten.

Redaktör: Michael Borgert