Växthusgasen metan slutar öka

Den näst viktigaste växthusgasens variationer hänger dels ihop med antalet skogsbränder, men stabiliseringen kan man också tacka tätade gasledningar för.

Metan är den största beståndsdelen i naturgas och biogas som används till bränsle. Under 80 och 90-talet varierade halterna av metan i atmosfären mycket kraftigt från år till år.

En ny rapport visar nu att de snabba variationer i halten metangas i atmosfären sammanfaller med med stora skogsbränder,  till exempel den i Indonesien i slutet på 90-talet. Då bildas metangas och att halterna nu legat still kan bero på att vi inte haft lika många skogsbränder den senaste tiden.

Enligt forskarna kan det delvis också bero på att man börjat täta de pipelines, eller gasledningar, som transporterar metangasen till kraftverken där den blir till energi.
Ett annat exempel är nykonstruerade soptippar och nya sätt att odla ris som gör att mindre metangas släpps ut.

Men ökningen av naturgas som energikälla kommer att öka utsläppen.
 Och dessutom gör det allt varmare klimatet att metangas sipprar ut tidigare frusna markområden. Det berättar Torben Christensen, professor i geobiosfärvetenskap i Lund

(Geophysical Research Letter)

Reporter Anna Rockberg Tjernberg