Vad vill vi göra i fjällen?

I en ny studie som genomförts av Klas Sandell, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet fick man svaret att vi hellre vill gå än åka skidor.

Det svaret passar inte alls in i vad som har hänt med fjällturismen på senare år. Enligt forskaren Peter Fredman, forskningsledare vid Mittuniversitetet i Östersund, ökar inte fjällvandring, utan det är på vintern fjällturismen har ökat.

Inte heller en grupp av politiker, tjänstemän och folk i turismbranschen som är insatta i fjällturism tror på att fjällvandring kommer att öka.

Men uppenbarligen finns det också folk med fjällvandrardrömmar som har svårt att komma till skott och turismbranschen har svår att komma på hur man ska fånga upp fjällvandringsintresset.

Reporter:  Örjan Holmberg på Radio Västerbotten,