Svenska miljöforskare slår larm

Över 40 av Sveriges miljöforskare, anförda av miljökemiprofessor Åke Bergman i Stockholm, slår nu larm om sviktande forskningsmedel, i en tid då t ex kemikalielagstiftningen i Europa kräver mer vetenskaplig kontroll.

Ett av förslagen i uppropet är att den aviserade försäljningen av statliga bolag läggs i en ny stiftelse där den årliga avkastningen på kapitalet investeras i forskning.

En satsning på särskilda forskartjänster, motsvarande den som gjordes på 1980-talet, skulle kunna brygga över de problem man i dag står inför. Det är fråga om satsningar på i storleksordningen 50 -70 miljoner kronor per år.

(pers. komm; artikeln publicerad i Göteborgsposten)