Forskare efterlyser stamcellssatsning

Europas länder måste satsa mer på stamcellsforskning, och skapa regelverk som gör det lättare för stamcellsforskare att samarbeta. Det säger den inflytelserika forskarorganisationen EMBO.

I somras rasade en debatt i Europa, som handlade om ifall stamcellsforskning skulle få finansieras med EU-medel eller inte. Det hela slutade med en kompromiss, där man visserligen tillät finansiering av forskning på stamceller men samtidigt sa nej till att EU-pengar skulle användas för att ta fram nya så kallade stamcellslinjer ur mänskliga embryon.

Tio viktiga punkter

Nu kommer ett nytt inlägg i debatten om stamcellsforskningen. EMBO, European Molecular Biology Organization, listar tio punkter tycker är viktiga att uppfylla för att stamcellsforskningen bäst ska gynna hälsovård, ekonomi och den vetenskapliga utvecklingen i Europa.

Embryonala och adulta

Bland annat vill man att forskning på stamceller från både emryon och färdigutvecklade människor ska uppmuntras, eftersom de har så olika användningsområden. Så är det alltså inte idag inom EU.

Gemensamma stamcellsbanker

Man vill även upprätta stamcellsbanker som både forskare och industri har tillgång till. Och man vill dessutom att reglerna för stamcellforskning ska bli tydligare och mer enhetliga inom EU.

Reglerna får inte heller bli så stränga att de hejdar utvecklingen av mediciner och behandlingar, menar forskarna.

Michael Borgert
michael.borgert@sr.se