Influensacvaccin hjälper inte små barn

Influensan har börjat för säsongen. Många av oss vaccinerar sig, men för några av dem som skulle ha stor nytta av att slippa influensa finns inget riktigt bra vaccin - småbarnen.

Det säger barnmedicinprofessorn Leif Gothefors vid Umeå Universitet. Han har medverkat i en studie om vilken effekt influensavaccin, som ges med spruta, har på bland annat amerikanska barn mellan ett halvt och två år.

– Där var det oroande många barn som trots att de sprutades med vaccin fick influensa, säer han.

Småbarn behöver ett vaccin som sätter igång immunförsvaret redan i näsan eller munnen. Det har inte som hos oss vuxna tränats på att strida mot inkommande virus.

Ett sånt vaccin, som bara duschas in i näsan, finns, men ännu bara i USA. Där är det godkänt för lite större barn, över fem år – men Leif Gothefors tycker att det är just de små smittbomberna i ettårsåldern som borde skyddas, inte minst för att de så effektivt också smittar sin omgivning.

Men näsduschvaccinet är inte godkänt i EU ännu, och alltså inte heller i Sverige. Det kan vara så att det skulle behöva förbättras lite - en av de känsligaste barnpatientgrupperna kan nämligen inte använda det, de får astmasymptom.

– För barn under ett år och barn med tidigare astmabesvär ska man tills vidare inte använda det duschade vaccinet. Det är lite synd. Små barn får inte influensan lättare, men när de får det så blir de lite sjukare, konstaterar Leif Gothefors.

Ann-Louise Martin
ann.martin@sr.se