Biobränsle kan ersätta el och drivmedel

En stor del av den el och de bilbränslen vi svenskar använder varje år skulle kunna framställas ur biomassa.
Men en storskalig satsning på bioenergi är omgiven av flera frågetecken.

Siffrorna som presenteras vid ett energimöte på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Uppsala.

De säger att cirka 40 procent av all el vi svenskar gör av med på ett år, och drygt 90 procent av allt drivmedel vi tankar i våra fordon skulle kunna utvinnas ur biomassa - trädspill från skogsbruket, eller särskilda grödor som odlas på landets åkrar.
Men processen att samla in kvistar och grenar som blivit över vid skogsavverkning är alldeles för dyr, och fortfarande måste tekniken som ska omvandla all biomassa till el eller drivmedel anpassas till användning i stor skala.

Staten energimyndighet, företrädd av Stefan Holm, är tveksam till möjligheten att öka elutvinningen ur skogs- och jordbruk från 7 till 40%, och drivmedelsdito från 2 till 90%.

Intervjuad: Peter Hagström, forskare vi SLU.

Reporter Kristoffer Gunnartz.