Död i aids kommer att öka

Antalet personer som dör i aids i världen väntas öka kraftigt de kommande 25 åren. Det visar en uträkning som forskare vid världshälsoorganisationen WHO har gjort.

Enligt studien, som publiceras i senaste numret av PLoS Medicine, beräknas antalet dödsfall i aids öka från 2,8 miljoner fall år 2002 till 6,5 år 2030, en dryg fördubbling.

Men trots den ökningen så väntas ändå tobaksrelaterade sjukdomar leda till ännu fler dödsfall år 2030, från dagens omkring 5,4 miljoner till 8,3 miljoner fall.

Forskarna är dock noga med att påpeka att det handlar om antaganden, och att siffrorna baseras på att en rad utvecklingaländer går mot en liknande välfärd som finns i västvärlden.