Lättare hitta bröstcancer med ny metod

Forskare från Northeastern Ohio Universities College of Medicine har tagit fram en teknik där man med hjälp av ultraljud snabbt skulle kunna skilja elakartade tumörer från harmlösa knölar.

Om läkare idag ska kunna skilja en bröstcancertumör från en ofarlig knöl måste de ofta ta ett vävnadsprov, något som kan vara både kostsamt och smärtsamt.

Den nya metoden, som bara tar ett par minuter att genomföra, utnyttjar det faktum att cancertumörer är hårdare och mindre elastiska än ofarliga knölar, och att det här sen kan mätas med hjälp av just ultraljud.

Forskarna hävdar att man med den här tekniken skulle kunna halvera antalet vävnadsprover i framtiden, skriver Natures nätupplaga.