Världens skogar blir fler

Skogsbeståndet i världen ökar, men det är plantager som ersätter avverkade regnskogar, visar nya mätningar.

Larmapporter når oss regelbundet om hur världens skogar hotar att försvinna. Skogar som är hem för många utrotningshotade arter, och skogar som hjälper oss att binda växthusgasen koldioxid.

Volymen ökar
Men nu visar en rapport, som publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, att det faktiskt blir mer skog i världen. Forskare från Finland och Kina har räknat på nytt sätt, inte bara till skogens yta, utan även volymen, och mängden koldioxid som träden binder.

Med den nya modellen så ser forskarna att skogsvolymen faktiskt ökat i 50 av världens skogsrikaste länder de senaste 15 åren. Förklaringen som ges är att när länder blir rikare, så minskar slitaget på skogen. Dessutom pågår nu stora återbeskogningsprojekt i världen, inte minst i Kina.

Minskad biologisk mångfald
Men även om mängden skog ökar i världen, så är det inte samma skog som en gång höggs ner. Det säger Olle Forshed, doktor i tropisk regnskogsskötsel på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

– Jag tycker att man går mot en skog med mindre biologisk mångfald, men vi kommer ändå att ha en skog kvar, säger han.

Jonas Edlund
jonas.g.edlund@sr.se