För mycket kaffe kan leda till akut koffeinförgiftning

I delstaten Illinois i USA har sjukhus de senaste åren fått in upp emot 250 personer som lidit av koffeinförgiftning - någon sort överdos av kaffedrickande. Uppgifterna kommer från delstatens giftcentral, där man upper att panikattacker, hjärtklappning och bröstsmärtor är några av de biverkningar som för mycket koffein kan orsaka. För flera av de personer som tagits in har tillståndet varit så allvarligt att det krävts akut intensivvård. Ökad marknadsföring av olika koffeindrycker kan vara en av förklaringarna till de nyuppkomna sjukfallen, uppger nättidningen Science Daily.