Onödigt mycket teknik vid förlossningar

Det är onödigt mycket fokus på teknik vid vanliga förlossningar. En del behandlingar görs bara av gammal vana, utan att de faktiskt behövs, visar en ny avhandling.

- Förlossningen såg mera ut som en intensivvårdsavdelning än ett ställe där man föder barn i lugn och ro och då undrade jag om detta verkligen är evidensbaserad vård, säger barnmorskan Fia Sandin Bojö.

Så hon bestämde sig för att jämföra hur väl förlossningsvården på Centralsjukhuset i Karlstad stämde överens med de evidensbaserade rekommendationer som WHO ger, råd som bygger på välutvärderad forskning.

Och det visade sig att det gjordes liten skillnad mellan kvinnor som förväntades ha en normal förlossning och de som förväntades ha en komplicerad förlossning. Kvinnor fick värkstimulerande dropp och lavemang utan att det behövdes. Och barnets fosterljud övervakades för mycket. För mycket eftersom den utrustning som används är så känslig att den ofta larmar i onödan. Och det kan då, i onödan, leda till att sugklocka används, eller till kejsarsnitt.

Rutiner och råd ses över

Fia Sandin Bojö såg sedan till att ändra rutinerna på förlossningen i Karlstad. Med gott resultat, säger hon:

- Det var lika många mammor och barn som var friska och till och med fler barn som mådde bra, efter att man haft lite mer is i magen, att man har ett lite större tålamod. Att man inte är så snabb att sätta dropp och så. Allt blev bättre, säger Fia Sandin Bojö.

Nu tycker Fia Sandin Bojö att Socialstyrelsens sex år gamla råd, som ligger till grund för dagens förlossningsvård, måste uppdateras. Att se över råden ligger bland annat på Barnmorskeförbundet och ordföranden där, Anna Nordfjell, håller med om många av Fia Sandin Bojös synpunkter. Och en översyn av råden pågår säger hon:

- Vi har haft en diskussion bland annat i vårt vetenskapliga råd, om hur vi skulle kunna arbeta med en uppdatering. Kunskapsläget förändras hela tiden, och med jämna mellanrum måste man stanna upp och se om vi verkligen jobbar på det bästa sättet, säger Anna Nordfjell.

Anna Rockberg Tjernberg

anna.rockberg-tjernberg@sr.se