Aids hotar fattigdomsbekämpning

I dag infaller världsaidsdagen, som instiftades av FN för nästan 20 år sedan. Sedan dess har epidemin exploderat, och skördat tiotals miljoner offer. Och nu hotar sjukdomen Fn:s mål om en halverad världsfattigdom om nio år.

Läget är allvarligt, säger Eva Maria Fenyö, professor i virologi vid Lunds universitet:

- Det är 40 miljoner människor som är smittade, som lever med hiv och aids, och de flesta finns just i Afrika, söder om Sahara, säger Fenyö.

Det är just där som fattigdomen finns, i Afrika söder om Sahara. Och det är där som aids har slagit hårdast mot befolkningen.

För sex år sedan kom världens länder överens om FN:s åtta så kallade milleniemål. Bland annat ska världens fattigdom och hunger halveras, barnadödligheten ska minska, fler ska få gå i skola och svåra sjukdomar som malara och hiv/aids ska bekämpas.

Men nu ser det ut som om aids, den sjukdom som ska bekämpas i milleniemålen, bidrar till att välta FN:s mål.

Enligt en omfattande forskaranalys, som publiceras i dagens medicinupplaga av Public Library of Science så är fem av FN:s mål om minskat lidande i världen, i fara. Just på grund av den ekonomiska och humanitära skada som hiv/aids orsakar.

Samtidigt finns det ljuspunkter i mörkret. Vetenskapsradion har till exempel berättat om att förekomsten av hiv minskar bland unga kvinnor i östra Afrika och Indien. Och informationskampanjer kombinerat med att allt fler faktiskt får mediciner, har gett resultat även på andra håll.

Men även om en vändning kan komma på flera håll, så är det svårt för ett drabbat land att resa sig.

- När man har en 30 förekomst av hiv-infektioner i ett land, då har man kommit väldigt långt ner, säger Eva Maria Fenyö.

Ändå finns det hopp även för dessa länder, säger hon.

Jonas Edlund

jonas.g.edlund@sr.se