Svensk luftreningsteknik kan minska spridning av influensa

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en luftfeningsteknik som skulle kunna oskadliggöra en mängd olika bakterier och virus.

Docent Saeid Esmaeilzadeh är en av forskarna som utvecklat metoden:

– Vi skickade in närmare en miljard bakterier genom ett sånt här system och vi kunde inte detektera en enda bakterie som överlevde på andra sidan

Allt från snuva till SARS
Det nya luftreningstekniken kan hindra spridning av allt från influensa till mer allvarliga sjukdomar som tuberkulos och SARS, sjukdomar som alla sprids via luften. Mycket skulle vara vunnet om man i till exempel flygkabiner, operationssalar och på daghem skulle kunna rena stora mängder luft på ett effektivt sätt.

I korthet handlar den nya tekniken om att leda den bakteriehaltiga luften förbi zeoliter, ett material som i små mängder kan lagra mycket bakteriedödande ämnen, till exempel jod, som sakta sipprar ut och dödar bakterierna.

Även döda bakterier farliga
Luften är visserligen steril. Det finns inga levande bakterier kvar. Men till skillnad från andra typer av luftrening används inget filter som tar bort bakterierna. De finns alltså kvar i luften även om de är döda.

Rolf Karlsson, byrådirektör på Arbetsmiljöverket, väkomnar tekniken men säger att det här kan vara ett probelm:

– Även döda bakterier kan ge besvär. Man har till exempel bakterier som innehåller endotoxiner. De sitter på bakterien och de snarare frigörs om du dödar bakterien.

Anna Rockberg-Tjernberg
anna.rockberg-tjernberg@sr.se