Människor mer olika än man tidigare trott

En ny amerikansk undersökning visar att skillnaderna i våra arvsmassor är betydligt större än man tidigare trott, en upptäckt som kan påverka utvecklingen av läkemedel i framtiden.

Hittills har man tänkt sig att de individuella skillnaderna mellan människor är någon tiondels procent, våra gener är väldigt lika.

De skillnader man observerat består av variationer i enstaka bokstäver i DNA-alfabetet, snippar kallas skillnaderna.

Större variationer har man ansett medför genetiska sjukdomar, men det stämmer alltså inte. Till och med stora skillnader kan passera utan sjukdom, som att en del av generna från ena föräldern helt saknas eller kanske finns i fler upplagor än de bägge från båda föräldrarna.

Uppenbarligen tål den mänskliga genuppsättningen rätt hård behandling åtminstone i vissa delar utan att reagera. Vissa områden i arvsmassan är dock känsligare än andra, och de här antalsvariationerna gör oftare skada där.

De här stora skillnaderna kommer att ändra förutsättningarna för läkemedel som riktas mot genetiska sjukdomar, och helt individuell medicinering rycker allt närmare, menar Stephen Scherer vid Howard Hughes Medical Institute, forskaren bakom studien som publiceras i tidskriften Nature Genetics.

Ann-Louise Martin
ann.martin@sr.se