Miljöflyktingar ett faktum när klimatet ger sämre jorbruk

Klimatförändringarna kan bli en svältkatastrof för människor i fattiga utvecklingsländer. De grödor som odlas kommer inte att klara av vare sig varmare väder eller fler översvämningar.

Just nu pågår en konferens i Washington om hur klimatförändringarna kommer att påverka jordbruket i utvecklingsländerna.  
I Afrika är majs den viktigaste matgrödan och den klarar torka dåligt. Och i asien förväntas risskördarna blir 10% lägre för varje grad som nattemperatureren stiger.

Det här kommer att leda till att många människor tvingas flytta från de alltför torra och obrukbara områden säger Peter Hertelius , rådgivare i lantbruksfrågor på SIDA, och tillägger att miljöflyktingar kommer att bli ett allvarligt problem framöver.

Modern växtförädling med genmodifierade grödor är en lösning, men den är inte alltid åtkomlig för fattiga. Utsädet är bundet till privata producenter, vars pris är för högt för dem som behöver varan.

Reporter Anna Rockberg Tjernberg

Källa: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)