WWF kritiserar REACH

Världsnaturfonden är kritisk till EUs uppgörelse om kemikalielagstiftning i unionen, den som kallas REACH.

-Det är en usel kompromiss, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare på fonden.

Lagförslaget kommer inte att hindra tillverkning av kemikalier med hormonstörande egenskaper, eller ämnen som kan framkalla cancer - där finns tilläggsklausulen att tillverkaren ska hålla adekvat kontroll.

Positivt är att vissa stabila och  svårnedbrytbara miljögifter   måste bytas ut mot mindre farliga alternativ när sådana finns.

Och konsumentinformation om vad produkten innehåller kan bli svår att hitta.

Den slutliga omröstningen om REACH sker luciadagen, den 13de, och lagen ska tas i bruk under 2007.