Rika gravar väntar under byn

I Kungarnas dal, i Egypten, nära Luxor, ligger byn Gurna, och under byn ligger ett outgrävt gravfält sedan 4000 år tillbaka.

I snart 50 år har man utan framgång försökt förmå byinnevånarna att flytta,man vill att arkeologerna ska kunna komma åt och undersöka  gravarna.

De är inte kungagravar, men rika lämningar efter välbärgade familjer.

Och nu har man bestämt sig - nya hus har byggt som ersättning en bit bort, allt under stor polisövervakning, och innevånarna är rasande, eftersom de kommer att hamna utanför det lukrativa turiststråket

(NewYork Time)