Föroreningar ger mindre risskördar

Risskördarna i Indien skulle kunnat vara större de senaste decennierna. Ett tjockt moln av föroreningar som ligger över landet har hållit ner nivåerna, enligt en ny amerikansk studie.

De senaste tjugo åren har tillväxten av Indiens risskördar minskat och oro finns nu att maten inte ska räcka till Indiens en miljard invånare.

En av orsakerna tros nu vara det stora bruna föroreningsmoln som ligger över stora delar av södra Asien under hela vinterhalvåret – ett tre kilometer tjockt täcke av sot och föroreningar från bilar och från förbränning av ved och jordbruksrester.

Trodde molnet var ett skydd

Hur konstigt det än låter har forskare tidigare trott att föroreningsmolnet faktiskt fungerat som ett skydd mot klimatförändringarna. Man har trott att molnet minskar solinstrålningen och ger lägre temperaturer än vad det annars skulle vara, och att det skulle har varit bra för risskördarna eftersom nattemperaturerna inte får vara för höga.

Skulle varit 10 procent större

Men nu har amerikanska forskare i olika klimatmodeller analyserat hur risskördarnas storlek påverkas av den kombinerade effekten av föroreningsmolnet och växthuseffekten. Och de visar att risskördarna under 80- och 90-talen skulle har varit mer än 10 procent större om inte det bruna molnet funnits.

– De får en bättre produktion om föroreningsmolnen minskas, och ännu något bättre produktion om växthusgaserna dessutom minskas, förklarar Mats Nilsson, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Anna Rockberg-Tjernberg

(Källa: Atmospheric brown clouds and greenhouse gas have reduced rice harvests in India. Auffhammer et al. PNAS/Proceedings of the National Academy of Sciences)