Alla människor kan ha en unik doft

Forskare vid Konrad Lorenz etologiska institut i Wien har upptäckt att varje människa utsöndrar en unik uppsättning doftämnen. Ett doftavtryck alltså, som kan vara lika individuellt som ett fingeravtryck.

Forskarna analyserade tusentals olika doftämnen som vi människor avger från bland annat armsvett. Omkring 200 försökspersoner testades vid flera olika tillfällen.

Vissa doftämnen varierade mellan provtagningarna, men det fanns några hundra ämnen som tycktes vara konstanta. Samma unika, individuella kombination återkom, och påverkades till exempel inte av vad försökspersonerna hade ätit.

Om det här luktavtrycket är lika individuellt som ett fingeravtryck är däremot för tidigt att säga, menar forskarna som publicerat sina resultat i Journal of the Royal Society Interface.