Tillfälliga jobb är dåligt för hälsan

Tillfälliga jobb är sämre för hälsan än fasta anställningar, enligt en ny europeisk studie. Orsakerna är inte helt klara men man tror att otrygghet inför framtiden leder till hälsofarlig stress.

De tillfälliga anställningarna har ökat inom EU, särskilt sedan många länder liberaliserade sin arbetslagstiftning på 80- och 90 talen. Idag är är det ungefär 10e Eu-medborgare som jobbar, som gör det på tidsbegränsad basis.

I Sverige har utvecklingen gått i samma riktning, särskilt bland unga, där har omkring hälften tillfälliga jobb i dag.

Brittiska Vanessa Gash och hennes kolleger på Max Planck-institutet i Berlin hade tidigare konstaterat att tidsbegränsade anställningar var kopplat till sämre ekonomiska och sociala villkor och nu ville man se om det också påverkar hälsan. Man utgick från ett antal arbetslösa tyskar och spanjorer och bland dem som hade fått ett heltidsjobb 1 år senare studerade man om hälsotillståndet hade förbättrats. Och när man jämförde förändringen mellan dem som hade fått ett fast jobb och de som hade fått ett tidsbegränsat så var skillnaden tydlig säger Vanessa Gash:

- Det fanns stora skillnader. Att få ett tidsbegränsat jobb förbättrade inte hälsan lika mycket som att få ett fast jobb.

Och då hade man kompenserat för skillnaden i ekonomisk standard och för den möjlighet att folk med sämre hälsa skulle kunna ha svårare att få ett fast jobb. Den skillnad man såg gällde bara män, inte kvinnor - men Vanessa Gash tror att om man skulle överföra resultatet till en svensk verklighet så skulle det gälla även kvinnor, eftersom kvinnor här jobbar mer likt männen än i Spanien och tyskland. Och i en nylig finsk studie såg man samma hälsoeffekter hos män och kvinnor - där var dödligheten större bland dom tillfälligt anställda än bland finnar med fasta jobb. Och det berodde bland annat på att de tillfälligt anställda rökte och drack mer.

Just sämre leverne på grund av stress tror Vanessa Gash är en orsak till sämre hälsa - och så att stressen i sig är onyttig. Dessutom har tillfälliga anställningar lägre status säger hon, vilket också är dåligt för hälsan. Men är inte det nåt som förändras då när allt fler jobb är tillfälliga? Ja, det kanske borde vara så, säger Vanessa Gash, men det har man inte sett i Spanien.

- Spanien är ett land där en väldigt hög andel av befolkningen som har tillfälliga anställningar och där kunde man ändå se ett  negativt samband mellan tidsbegränsad anställning och hälsa.