Jungfruödlefödsel till jul

Nu när det drar ihop sig till jul passar det bra att rapportera om två fall av jungfrufödsel. Det handlar om världens största ödleart, komodovaranen, och det är två honor som i år får ungar utan att någon ödlehanne varit i närheten.

Det vet man eftersom ödlehonorna har varit instängda i burar på varsitt zoo i England.

Gentester har också bekräftat att det enbart är honorna själva som har skött fortplantningen - däremot är det inte fråga om några kloner av honorna utan alla ungarna blir hannar.

Den här typen av fortplantning utan parning kallas partenogenes och förekommer bland många djur, hos vissa som regel och hos andra, som komodovaranerna, som undantag.