Olönsam affär att sälja kött från klonade kor och grisar

Igår meddelade det amerikanska livsmedelsverket att man inte ser några problem med att försäljning av kött från klonade kor och grisar snarts skulle kunna godkännas i USA - som första land i världen. Men intresset hos livs-medelskonsumenterna, som redan utryckt moraliska betänkligheter mot att köpa klonat kött, är även i högsta grad en plånboksfråga. Beräkningar gjorda 2003 visar att det med dåvarande kloningsmetoder kostade ungefär 160 000 kronor att klona fram en enda kalv, vilket skulle ge ett kilopris på klonat kött som knappast lär tilltala särskilt många köpare.