Svenskar blir längre och tyngre

Svenskarna har blivit både längre och tyngre och nu genomförs en kartläggning av våra nya kroppsmått av forskare vid Lunds universitet. En likande studie påbörjades för två år sedan, men behöver nu kompletteras.

För två år sedan samlade ergonomen och forskaren Lars Hanson från Lunds Universitet, tillsammans med textilforskningsbolaget IFP Research, in en mängd kroppsdata från 4 000 svenskar. Men försökspersonerna var då frivilliga kunder ute i olika klädaffärer och det gjorde att urvalet blev lite snett - i alla fall när forskarna jämförde sina data med Statistiska centralbyråns siffror. Enligt studien hade svenskarna visserligen, som man kunde anta, blivit både längre och tyngre sedan det senast gjordes en liknande undersökning 1969, men genomsnittsvikten var lägre hos försökspersonerna än i befolkningen i stort.

Därför följer forskarna nu upp studien med 400 försökspersoner som slumpvis valts ut ur befolkningsregistret. En av de ansvariga vid även denna uppföljningstudie är Lars Hanson.

Proceduren består av tre steg: först en intervju med bakgrundsuppgifter som ursprung, utbildning, yrke, ekonomi och fritidsvanor. Därefter mäts händer, fötter och huvud och till sist laserscannas hela personen.

Uppgifterna lagras i en världsomspännande databas som skall vara tillgänglig för företag världen över.

Till våren 2007 räknar Lars Hansson och hans medarbetare med att officiellt kunna presentera sina resultat, både från studien 2004 och från uppföljningen i år.