Hemligheten som kan döda barn

Det behövs en mormors-skola i Sydafrika för att HIV-smittade mammor ska ha en chans att rädda sina nyfödda barn. Men den första svårigheten är att de unga mammorna i Sydafrika inte vågar berätta att de är HIV-smittade. Det sociala stigmat är större än man kan föreställa sig, och släkten är värst.

Det handlar för mammans del om att följa barnmorskans råd att endera bara amma babyn, eller mata den med hygieniskt tillredd mjölkersättning, inte blanda.

Det är de traditionsbundna äldre kvinnorna som hindrar henne. Så fort mamman vänder ryggen till gör mormor och moster som de vill med babyn - de har aldrig hört talas om  direktiv om rent vatten och lämplig barnmat, utan ger den lilla te och dekokter på smutsigt vatten.
Så oavsett babyn är HIV-smittad eller ej, och oavsett om kvinnorna känns vid det eller ej, så är risken minst lika stor att barnet dör av kolera eller någon annan diarrésjukdom.

Sydafrikanska barnmorskan Tanya Doherty disputerade i Uppsala på en avhandling som handlar om hur HIV-smittade mödrar ska mata sina barn för att minska smittrisken - och vilka enorma osynliga hinder som finns för att de ska lyckas.

Professor Lars-Åke Persson vid institutionen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala var hennes handledare. Han intervjuas i programmet, där han förklarar varför smittade mammor absolut inte ska blanda amning med flaskmjölk, och hur viruset når barnet.

Redaktör AnnLouise Martin.