Mer nikotin i cigaretterna

Mängden nikotin i cigaretter ökar stadigt. Mellan åren 1998 och 2005 ökade mängden nikotin som normalrökaren får i sig per cigarett med 11 procent.

Det är forskare vid Harvard School of Public Health som har kommit fram till att cigarettillverkarna både har ökat koncentrationen av nikotin i tobaken och ändrat cigarettens utformning så att rökaren ska få i sig mer nikotin.

Därmed, befarar forskarna, ökas också beroendet.