Crafoordpris till klimatforskare

Crafoordprisen i geovetenskaper och i biovetenskaper har tillkännagivits. Denna gång är det klimatforskning samt forskning om djurs beteenden som belönas med vardera 500 000 amerikanska dollar.

Den amerikanska klimatforskaren Wallace Broecker har belönats med Kungliga Vetenskapsakademiens Crafoordpris i geovetenskaper. Han får priset bland annat för sina studier av hur havströmmarna kan komma att ändra riktning på grund av en global uppvärmning.

Broeckers forskning om klimatfrågan sedan 1960-talet har haft stor betydelse för kunskapen om hur klimatet kan förändras och vad som utlöser en klimatförändring.

Crafoordpriset i biovetenskaper går till en annan amerikan - Robert Trivers - för hans arbeten kring evolutionen av djurs sociala beteenden, och om konflikt och samarbeten i djurvärlden.

Prisen delas ut i april i år.