Status på boendet påverkar inte barns trivsel

Barn trivs i sitt bostadsområde, och det spelar ingen roll om området är stökigt och fullt av problem eller om det är ett så kallat högstatusområde. Det visar en ny avhandling i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

Många svenska städer och bostadsområden är segregerade. Människor med olika inkomster och olika etnisk bakgrund bor på olika ställen, och i alla städer finns områden med dåligt rykte, som anses vara problemområden. Kulturgeografen Danielle van der Burgt har intervjuat barn från olika sorters bostadsområden om hur de trivs. Det visade sig att områdets status inte spelade någon roll alls.

– Från barns perspektiv så är det viktigaste att man har kompisar. De sociala relationerna är viktigast i bostadsområdet. Sen är det att barn har så djup kunskap om det egna bostadsområdet.

Just kännedomen och det välbekanta spelade stor roll för barnens trygghet. En full gubbe på en bänk i det egna området är inte skrämmande. Honom känner man ju. Det barnen beskrev som jobbigt var snarare att hela tiden behöva möta omvärldens fördomar om hur det egna området är.

Lena Nordlund
lena.nordlund@sr.se

Elsa Helin
elsa.helin@sr.se