Bensinbolagen och klimatet

Transportsektorn står för 40 procent av de totala koldioxidutsläppen från Sverige. Det är en handfull stora oljebolag som förser transportindustrin och bilägarna med bränsle och som alltså svarar för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Under hösten har klimatfrågan hamnat högt på dagordningen och man kan ju undra hur bensinbolagen svarar på den utmaningen?

Trots att bensinföretagen baserar sin ekonomi på olja så tvivlar de inte på forskarnas varningar om en kommande global uppvärmning. Faktum är att de sex största bensinbolagen som är verksamma i Sverige är övertygade anhängare av teorin om växthuseffekten. Vetenskapsradion har varit i kontakt med OK/Q8, Statoil, Shell, Jet, Preem, Norsk Hydro, samt oljeföretagens branschorganisation SPI, Svensk Petroleuminstitutet.

Omsvängning i USA?

Världens största oljeföretag, Exxon, med huvudkontor i Texas USA, deltar nu i diskussioner om minskade utsläpp av växthusgaser. Det tolkas som en liten men viktig kursändring, företaget har ju anklagats för att ha legat bakom det amerikanska avhoppet från Kyotoöverenskommelsen våren 2001 - men det är inte det enda som företaget beskyllts för. Ett nätverk av forskare i USA, Union of Concerned Scientists, har undersökt Exxons donationer till olika organisationer. De presenterade sin rapport den 3 januari, och den visade att Exxon, mellan 1998 och 2005, har bidragit med sammanlagt 16 miljoner dollar till växthusteorins skeptiker. Företaget anklagas för att ha kopierat tobaksindustrins metoder. De organisationer som fått pengar av Exxon har lagt ut dimridåer och skapat förvirring, istället för förståelse, menar forskarna. Företaget svarade att rapporten var stötande och att man visst erkänner att utsläppen växthusgaser är en av faktorerna bakom klimatförändringen, att användningen av fossila bränslen är en viktig källa till dessa utsläpp.

Bortom oljan

Det andra största företaget, BP, som förut hette British Petroleum, försöker nu marknadsföra sig med namnet Beyond Petroleum istället. Företaget satsar 4 procent av sin omsättning på förnybara bränslen, men får kritik för att marknadsföringsbudgeten kring företagets miljösatsningar är så mycket större än själva satsningarna. Och det är mycket PR bland miljöargumenten, menar OK:s arbetande styrelseordförande Göran Lindblå.

Susanne Sweet, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, som studerar hur företag förhåller sig till en hållbar utveckling, menar att mycket PR inte behöver betyda små satsningar, uppmärksamheten kring en fråga har också miljöeffekter, menar hon.

De bensinbolag som verkar i Sverige anser alltså att växthuseffekten finns och att den orsakas av de produkter som de säljer. Men vad drar man då för slutsatser av den här insikten? Ja, OK/Q8 var förhållandevis tidigt ute med sina etanolpumpar, de har också börjat sälja fordonsgas och rapsbaserat bränsle till dieselbilar. Statoil har också alternativa bränslen, men satsar också på att sälja utsläppsrätter, berättar Helena Fornstedt på Statoil, som själv köpt sig utsläppsrätter till sin bensindrivna bil.

Utsläppsrätter

Statoil har sedan starten i november sålt 700 utsläppsrätter, det motsvarar utsläpp av 700 ton växthusgaser. Som en jämförelse sålde Svenska Naturskyddsföreningen förra året utsläppsrätter som motsvarar nästan nio tusen ton koldioxid, tre fjärdedelar såldes i julhandeln. Det är fortfarande en bråkdel av de utsläppsrätter som Sverige tilldelats av EU. De motsvarar 23 miljoner ton koldioxid mellan åren 2005 och 2007. Under nästa period, mellan åren 2008 och 2012, vill EU-kommissionen dra ner antalet utsläppsrätter med motsvarande tre miljoner ton koldioxid.

Etanolinblandning

Men det är inte etanolpumpar eller rapsbränsle eller fordonsgas som de stora svenska bensinföretagen sätter högst på dagordningen. Det är istället frågan om ökad inblandning av etanol i bensinen. Nu är det enligt EU-reglerna tillåtet med fem procents inblandning, men hela den svenska oljeföretagsbranschen vill öka den andelen till i första hand tio procent, säger både OK/Q8:s Göran Lindblå och Statoils informationsdirektör Helena Forstedt. Och det här är kanske den kortsiktigt viktigaste insatsen, menar också Kjell Aleklett, som är professor i fysik vid Uppsala universitet och som specialiserat sig på oljefrågor.

Oljekommissionen

Oljekommissionen som las fram under den förra regeringen, som siktade mot att få Sverige ur oljeberoendet, ville att vägtransporterna skulle minska sitt oljeberoende med hälften år 2020, men det tror vare sig OK eller Statoil är möjligt.

Peak för oljeproduktionen snart

Under överskådlig tid finns alltså oljan kvar i tankarna, tror bensinföretagen. Men professor Kjell Aleklett, som själv är övertygad om att produktionen av olja i världen når en topp snart, för att sedan dala, menar att bensinföretagen kommer att få det tufft framöver, att de säljer korv och andra livsmedel är bara ett tecken på att bensinstationerna står inför en stor omvandling. Kjell Aleklett tror att bensinbolagens omsvängningen i klimatfrågan beror på att oljeproduktionen når sin topp om bara ett par år och sen kommer att minska.

Redaktör: Per Hylén