Hjärnskakning ger större problem om själen är skör

Det är inte bara skallskadan i sig själv som är av betydelse för de långvariga besvären, utan det är tidigare grundlagda psykologiska sårbarhetsfaktorer. Det är stress och ångestnivå som samspelar med skallskadesymptomen, så det måste beaktas i lika mån, säger Anders Lundin som lägger fram sin avhandling på fredagen.

Omkring 20 000 svenskar vårdas varje år för hjärnskakning, och omkring 10-15 procent får långvariga besvär.

Har man exempelvis ångest eller är stressad, och sen på det har oturen att råka ut för en hjärnsskakning, då ökar risken för att man ska drabbas av kroniska problem som ständig huvudvärk eller svårigheter att koncentrera sig.

Anders Lundin kunde visa att även stress och ångest tiden efter en hjärnskakning ökade risken för kroniska besvär. Därför tror han att det är viktigt att sjukvården bättre följer upp patienter med hjärnskakning.

Reporter Michael Borgert