Skrämmande att rulla med ögonen - om man är fisk

Amerikanska karphannar skrämmer bort varandra genom att borra ner sig i bottenslammet, och bara låta ögonen synas, och så rullar de med ögonen så att ljuset från ytan gnistrar till i ögongloben,  och bums försvinner rivalen.

När forskarna i ett akvarium härmade ögonblixtarna med tyristorer, höll sig hannarna så långt från ljusfenomenet de kunde. Honorna, däremot, verkade helt ointresserade av det tydliga blinkandet.

Källa: Bild der Wissenschaft, 
Proceedings of the Royal Soc, on-lineversionen