Det er et yndigt land....

Danskar är mest nöjda med sina liv av alla europeiska folk, så har det varit de senaste trettio åren i olika  undersökningar.

Forskarna utesluter vädret och den feta och onyttiga maten som källor till den danska lyckan. Istället verkar knepet vara att inte vänta sig för mycket av livet.

Nästan två tredjedelar av danskarna svarar i undersökningarna att de är mycket nöjda med sina liv. Samtidigt kryssar de för jämförelsevis låga förväntningar på det år som kommer, och bäddar därmed för glada överraskningar.

Källa: British Medical Journal