Läkare gör TV-reklam mot Läkarförbundets regler

Läkare gör reklam för läkemedel i flera reklamfilmer på TV just nu. Men det strider mot Läkarförbundets etiska regler, och på förbundet är man orolig för att läkarkårens trovärdighet kan skadas.

Den senaste tiden har man kunnat se bland annat en TV-reklamfilm där en läkare gör reklam för en värktablett. Sådana här exempel dyker upp med jämna mellanrum, men det strider mot läkarnas egna etiska regler.

Thomas Flodin, ordförande för etik- och ansvarsrådet på Läkarförbundet, tycker att det här är upprörande.

Tydliga regler

– Det strider mot våra regler för marknadsföring av läkarverksamhet och de är oerhört tydliga på den här punkten. Vi tycker inte att läkare får medverka i till allmänheten riktad läkemedelsreklam där man förordar ett visst läkemedel eller en viss produkt.

”Skadar trovärdigheten”

Om det blir allt vanligare att läkare ställer upp på den här typen av reklam, så kan det på sikt kan skada läkarkåren, menar Thomas Flodin:

– Det skadar trovärdigheten för läkarkåren om vi kan framstå som marknadsförare för olika produkter och vi använder vår läkarlegitimation som kvitto på trovärdigheten i det vi säger.

Kontaktar läkaren

Vad kan då läkarförbundet göra åt läkare som medverkar i olämpliga reklamsammanhang? Inte mycket, men förbundet kommer nu att kontakta den läkare som brutit mot dom etiska reglerna för att informera om vad det är som gäller.

– Om man medvetet har brutit mot förbundets regler får man fundera om det är lämpligt att personen är medlem i en förening vars regler man inte respekterar, säger Thomas Flodin på Läkarförbundet. 

”Jag visste inte att det var mot reglerna”

Vetenskapsradion har varit i kontakt med den läkare som nämndes i inslaget. Hon vill inte vara med i radio, men hon säger att när reklamfilmen spelades in var hon inte medveten om att den stred mot Läkarförbundets etiska regler.

Michael Borgert
michael.borgert@sr.se