Energigrödor ökar i Finland

I Finland ökar odlingen av energigrödor snabbt. Nästa år räknar man med att fem procent av åkerarealen kommer att användas för energiproduktion.

Ytterligare ökning planeras: År 2015 ska energigräset rörflen växa på 100 000 hektar där enligt det ansvariga ministeriets plan. Det är sex gånger så stor yta som den totala energiodlingen i landet använder nu.

I Sverige odlas energigrödor på ungefär två procent av åkerarealen.

(källa: IVA)