Chiliämne verksamt mot cancer

Nu försöker forskare angripa cancer med chili; mer exakt med det verksamma ämnet capsaicin. Det är det ämne som bränner som eld på tungan när man äter chili.

Enligt forskarna i Nottingham i Storbritannien bränner ämnet också ner cellernas kraftstation, mitokondrierna. Och fördelen är att det bara är cancerceller som det sker i.

Capsaicin har testats på lungcancerceller, med förbluffande goda resultat. Till och med bukspottkörtelcancer, en av de allra svåraste cancertyperna, kunde hejdas.

Välbekant ämne

Utprovning av capsaicin bör kunna gå fortare än för andra nya läkemedel, enligt forskarna, eftersom ämnet redan är väl bekant.

Forskarna undrar nu också om sambandet mellan befolkningar med mycket ”heta” matvanor som i Mexiko och Indien och deras lägre cancerincidens kan ha att göra med ämnet capsaicin.

Används mot klåda

Capsaicin är ingen nykomling i sjukvården - den används också för att stoppa svår klåda. Capsaicinsalva på kliet tar helt enkelt över klådan och gör området pirrande hett men det kliar inte mer.

(Källa: journal Biochemical and Biophysical Research Communications)