Medicinreklam i tv kan vara lagbrott

Den tv-reklam där en svensk läkare gör reklam för läkemedlet Bamyl Koffein, och som tidigare fått läkarförbundet att reagera, kan nu också visa sig strida mot läkemedelslagen. Det anser man på läkemedelsverket, som nu för första gången vill stoppa en tv-reklamfilm där en legitimerad läkare gör reklam för enskilda medicinska preparat.

– Vi anser att det här är i strid med regelverket att använda en namngiven läkare på det här sättet, och vi kommer att uppmana företaget bakom reklamen att upphöra med det här, säger professor Björn Beermann som är läkemedelsverkets ansvarige för frågor om medicinsk information.

Obalaserat budskap
I läkemedelslagen står det bland annat att marknadsföring av läkemedel ska vara saklig, balanserad och stå i överensstämmelse med god sed för sådan marknadsföring. Det är det här som den aktuella tv-reklamen bryter mot, tycker Björn Beermann.

– Ska en läkare ge ett råd så bör det ju vara ett balanserat budskap som talar om vilka behandlingsmöjligheter som finns. Ja, då finns det flera olika produktgrupper som kan bli aktuella. Då pratar man med patienten om de produkterna, och kör inte fram Bamyl Koffein.

Upphovsmän håller inte med
Företaget som marknadsför Bamyl Koffein ville inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett brev till Vetenskapsradion:

”Vi tycker att det kan vara etiskt problematiskt med tv-reklam där en läkare gör reklam för ett läkemedel. Dock tycker vi inte detta gäller i fallet med tv-reklamen för Bamyl Koffein då vi ej anser att marknadsföringen är påträngande eller på ett olämpligt sätt fäster uppmärksamhet på läkaren i filmen.”

Kan bli pilotfall
På läkemedelsverket håller man inte med om företagets bedömning, utan kommer att driva ärendet vidare. Ytterst kan det bli fråga om ett vitesföreläggande om tv-reklamen fortsätter att sändas. Björn Beermann säger att det handlar om ett pilotfall för läkemedelsverket, som sedan i maj förra året fått på sitt bord att granska just tv- och radioreklam för läkemedel.

– Ja, det är det första fallet, och det beror väl delvis på att andra personer som möjligen kan vara läkare och som har framträtt i tv, de vet vi inte om de är läkare. Så där kan man inte göra någonting, men här är det så tydligt att det är en läkare.

Michael Borgert
michael.borgert@sr.se