Käksmärtor möjligt tecken på infarkt

Smärtor i käken kan vara ett symptom på hjärtinfarkt - fram för allt hos kvinnor. Det visar en undersökning gjord av forskar både från Sverige och Uruguay. I studien fick 184 patienter som kommit in till sjukhus, och fått diagnosen hjärtinfarkt eller kärlkramp, peka ut på en bild över kroppen var de hade ont. I 38 procent av fallen pekade patienterna då ut käken som enda smärtkälla - majoriteten av dem var kvinnor.

Bröstsmärtor är idag det absolut vanligaste symptom som sjukvården söker efter när de försöker diagnostisera fall av hjärtinfarkt. Det här är första gången som man kunnat visa att framför allt kvinnliga infarktpatienter kan komma in med bara smärtor i käken. En situation som svenska experter menar kan leda till felbehandling och onödig risk för de här patienternas hälsa.

All tandsmärta inte infarktsymtom
Ett bra sätt att skilja vanlig tandvärk från infarktsymtomen är att infarktsmärtan ofta känns på båda sidor i käken, och att den tilltar om man ägnar sig åt fysisk ansträngning, uppger svenska experter som Sveriges Radios ekoredaktion varit i kontakt med.