Stressen under ytan

Vad luktar havet? Inte bara tång, om du frågar kräftdjuren. På Kristinebergs marina forskningsstation har man gjort just det. Resultaten visar att kräftor och krabbor störs av främmande dofter från båtar. Motorbuller är en annan källa till stress under ytan. I Vetandets värld får du träffa förvirrade kärlekskranka krabbor och märlor som inte hittar mat.

Att övergödning, utfiskning och giftutsläpp ställer till problem i de marina ekosystemen är inget nytt. Men nu blir det allt tydligare att människan påverkar haven på fler plan. Ny forskning från Kristinebergs marina forskningsstation visar hur doftämnen från båtar gör det svårt för kräftdjur att hitta rätt partner. Buller är en annan källa till stress i haven. Sjöfart, oljeplattformar, vägbankar och broar skapar oljud ända ner till musslorna i bottenslammet, och nu skall forskare undersöka hur havsbaserade vindkraftverk uppfattas av djuren nere i djupet.

Redaktör: Malin Avenius