Svårt utrota polio

Antalet personer som smittas med polio, eller barnförlamning, har nu ökat tre år i rad; Världshälsoorganisationens mål att utrota sjukdomen helt blir allt svårare att nå.

I Sverige finns 15 000 - 20 000 personer som haft polio och många bär fortfarande på sviter av sjukdomen som hade sitt sista stora utbrott här på 50-talet.

Ute världen, framför allt i Nigeria, Afghanistan, Pakistan och Indien finns smittan än. Sedan tre år tillbaka ökar antalet poliodrabbade i världen och 2006 kom viruset tillbaka till tidigare smittfria Bangladesh.

Just genom stora vaccinationskampanjer lyckades man utrota smittkoppor 1980 och WHO vill göra det samma med polio, men där är det mycket svårare. Ett skäl är att smittkoppssmitta alltid ger symptom. Medan det på varje tydligt poliosjuk går 100 - 1000 personer som bär på smittan utan att veta om det.

Ett annat skäl har med vaccinet att göra: Det som svenska barn får ges med spruta och är gjort av avdödat - oskadliggjort - virus, men i fattiga länder används istället ett som ges i munnen. Det är mycket enklare att hantera men eftersom det är gjort av försvagat men levande virus kan det ibland ge sjukdom istället för att skydda.

Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, tror inte att WHO kommer att nå målet att utrota polio och han tycker det är dags att ompröva målen.

Men även om polio inte försvinner helt är ändå Ragnar Norrby mycket nöjd med WHO:s kampanj som fått ner antalet poliodrabbade från 350 000 år 1988 till knappa 1 800 under 2006.

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se