Läkemedel mot depression misstänks orsaka benskörhet

Den som varje dag äter något av våra vanligaste antidepressiva läkemedel, t ex Cipramil och Prozac har dubbelt så stor risk att drabbas av frakturer. Det visar en kanadensisk studie.

Att antidepressiva läkemedel kan ge yrsel som gör att patienten ramlar och bryter något ben är känt sen tidigare, men forskarna säger sig nu den ökade risken att drabbas av frakturer också kan bero på att patienterna får försämrad bentäthet - alltså att de drabbas av benskörhet.

Men även om resultaten är mycket intressanta behövs mer forskning på det här orsakssambandet, säger Nils Dalén överläkare vid enheten för ortopedi på Danderyds sjukhus. Han påpekar också att ingen bör sluta äta sin medicin utan att först tala med sin läkare.

Källa: JAMA, 22 januari 2007