Lyckade försök att slå på kroppens försvar mot cancer

Amerikanska forskarare har lyckats aktivera kroppens eget försvar mot cancertumörer, något som kan leda till effektiva botemedel mot cancer i framtiden. Nyckeln är ett protein som heter p53.

Klas Wiman, professor vid Karolinska institutet i Solna, och som själv forskar på det här proteinet, tycker att studierna är lovande:

– Om man kan återskapa p53-funktionen med någon typ av läkemedel så skulle det vara ett väldigt effektivt sätt att eliminera en tumör.

Det handlar alltså om ett protein som kallas p53, ett slags försvarsprotein som finns i våra celler och som normalt ser till att cellerna tar död på sig själva om de av någon anledning skulle börja dela sig okontrollerat. Men cancertumörer har lärt sig att stänga av den här funktionen och kan därför fortsätta att växa.

Men nu har forskare för första gången - i försök på möss - kunnat sätta igång självdödsfunktionen igen och fått tumörerna att försvinna.

En metod som använts är så kallad RNAi, en teknik som gör det möjligt att stänga av och sätta på enskilda gener i kroppen och som belönades med nobelpriset i kemi förra året.

Men om nu cancertumören en gång lärt sig att stänga av p53-funktionen så kan den väl stänga av den en gång till även efter det att forskarna satt på funktionen?

– Efter att man återskapat p53-funktionen så kan man efter en viss tid få tumörer som växer ut i alla fall, och det är viktigt att man tänker på. Det här med resistensutveckling är ju alltid ett problem vid cancerbehandling.

Studierna publicerades i tidskriften Nature.

Anna Rockberg Tjernberg
anna.tjernberg@sr.se