Utsläppsrätter utnyttjas inte

Systemet med utsläppsrätter utnyttjas inte av de svenska företagen. Det visar den första studien av samtliga nästan 700 svenska industri- och energianläggningar som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter.

Det betyder att tanken med systemet - att minskningar av utsläpp ska ske där de är effektivast - inte alls fungerar i verkligheten, säger Anders Sandoff på Handelshögskolan i Göteborg, som har lett studien:

– Man handlar bara någon enstaka gång per år, och när man handlar så handlar man väldigt sporadiskt i små poster.

Är systemet med utsläppshandel ett bra sätt att minska utsläppen av växthusgaser? Det är frågan för den här studien, som har undersökt de 700 svenska anläggningar som släpper ut mest koldioxid, och som därför ingår i det här EU-handelssystemet med utsläppsrätter.

Tanken bakom systemet är att det ska finnas ett pris på ett utsläpp. Priset på utsläppsrätten ska styra var investeringen ska ske.

Om ett företag finner att det är billigare att handla en utsläppsrätt än att investera i utsläppsminskningar, så köper företagaren en utsläppsrätt. En annan företagare tycker att det är billigare att minska utsläppen än att köpa utsläppsrätter, så därför minskar han sina utsläpp och säljer sin utsläppsrätt till den första företagaren. På det sättet ska utsläppen minska på det ställe där det är billigast.

Men det är det här som inte fungerar i praktiken alltså, enligt den nya studien.

– Det ger nog en indikation på att man bör följa detta, för det är nog viktigt både för systemets effektivitet och dess trovärdighet att handelsmekanismerna verkligen utnyttjas.

Per Hylén
per.hylen@sr.se