Stora vägar kan ge barn lungskador

Barn som bor nära hårt trafikerade vägar riskerar att få bestående lungskador. Det visar en amerikansk studie som publiceras i tidskriften the Lancet idag. Resultaten är alarmerande menar svenska experter som menar att närhet till vägar kan öka risken för till exempel astma senare i livet.

Forskargruppen i Kalifornien mätte storleken på 3700 barns lungor - en gång årligen under i åtta år. Och resultatet visar att barn som bodde närmare än 500 meter från en större väg hade tydligt försämrad lungtillväxt jämfört med barn som bodde minst en och en halv kilometer från liknande vägar.

Att barnen får mindre lungor betyder att de löper högre risk att utveckla astma och andra lungsjukdomar senare i livet, menar även svenska experter. Thomas Sandström, professor på lung- och allergikliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, säger till Vetenskapsradion att studien är alarmerande. Och att vi måste börja ifrågasätta var vi bygger bostadsområden och skolor.

Reporter: Anna Rockberg-Tjernberg