Idrottande barn känner press från mamma och pappa

Uppåt 75 000 barn som sysslar med idrott känner olustig press från sina föräldrar varje vecka. Det visar en avhandling gjord vid Karlstad universitet, där idrottsforskaren Christian Augustsson menar att det är dags för föräldrarna att börja lyssna på barnens behov.

Det finns en grupp av barn och unga som inte alltid upplever det så positivt med sina föräldrar, för att föräldrarna nästan tar tolkningsföreträde för upplevelserna i deras prestationer, säger Christian Augustsson.

Ordentig kartläggning av redan känt fenomen
Att föräldrar pressar sina idrottande barn har det talats mycket om, men Christan Augustssons arbete är första försöket att systematiskt undersöka vad barnen själva egentligen upplever.

I sin avhandling har han intervjuat barn mellan åtta och sexton år och funnit att mellan 5-30 procent av barnen kände någon slags negativ press från sina föräldrar. Och att 20 % av barnen kände obehag kopplat till sitt idrottsutövande och föräldrarnas inställning. Utslaget över hela landet skulle de siffrorna innebära att nästan 75 000 barn i Sverige kan uppleva press i idrotten från sina föräldrar varje vecka.

Utifrån barnens svar drog Christian Augustsson slutsatsen att barnen upplevde stress och nervositet när föräldrarna la sig i för mycket. För även om barnen vill tävla tycker de inte om när föräldrarna skriker från läktaren och talar om hur barnet borde ha gjort.

Leder sällan till önskad framgång
Och ska barnen ska ha chans att bli duktiga inom sin sport är föräldrapressen skadlig, säger Christian Augustsson, som också arbetar som mental coach till framgångsrika idrottare som höjdhopparen Stefan Holm och simhopparen Anna Lindberg.

– Det finns ju studier som visar på att dom som verkligen nått till landslagsnivå dom har aldrig upplevt någon press. Dom har känt det som positivt och varit glada över föräldrarnas engagemang, Men de som inte når dit och av någon anledning fått sluta i 15-16 års åldern - de har allt som oftast inte tyckt att det var lika roligt och känt sig pressade.

Reportrar: Anna Rockberg Tjernberg
anna.rockberg-tjernberg@sr.se
Jens Östergren
jens.ostergren@sr.se