Inga permanenta skador efter oljeutsläppen i Libanon

I somras när ett kraftverk bombades i Libanon och 15 000 ton olja läckte ut befarade man att det skulle orsaka allvarliga problem i Medelhavet. Men enligt en ny rapport från FNs miljöprogram finns inga långsiktiga miljöproblem kvar efter utsläppen.

Inga förhöjda värden på farliga kemikalier, varken i sediment eller ostron, som man brukar undersöka i såna här fall. Däremot finns det fortfarande olja och cancerframkallande ämnen kvar i marken runt kraftverket - en fara för de som bor i närheten.

Källa: Nature online