Genförändrade grödor ökar mest i fattiga länder

Genförändrade grödor blir allt vanligare, och mest ökar dom här odlingarna i utvecklingsländer, rapporterar ISAAA, en organisation som bland annat vill stimulera bioteknikanvändande i utvecklingsländer.

Över 90 procent av alla jordbrukare som odlar genförändrade grödor kommer från utvecklingsländer. Och ytmässigt betyder det att 40 procent av dom här åkrarna finns i den fattigare delen av världen.

Mest ökar odlingarna i Indien följt av Sydafrika. Däremot står fortfarande USA för den största andelen odlingar med genförändrade grödor.

Källa: SciDev