Vård- och polisstudenter rädda för psykiskt sjuka

Blivande vårdpersonal och poliser är rädda för psykiskt sjuka och missbrukare, visar en attitydundersökning från Lunds universitet. Tre av fyra studenter ansåg att missbrukare  var farliga och över hälften tyckte samma sak o schizofrena. Rädslan minskar under utbildningen, men försvinner inte helt - och bland polisstudenterna fanns största andelen, som bedömde både psykisk sjuka och missbrukare som farliga, skriver Svenska Dagbladet. Negativa attityder kan göra att psykiskt sjuka drar sig för att söka vård, tror en av forskarna bakom undersökningen.